Certifikáty

Certifikáty

Osvedčenia našej spoľahlivosti

Zaujali sme Vás?

Neváhajte nás kontaktovať
Kontaktné informácie

Názov firmy
IČO
IČ DPH

Sídlo firmy a
Fakturačná adresa,
prevádzka 

Číslo účtu v tvare IBAN

Smartpoint s.r.o.
43 938 680
SK 20 22 535735

Továrenská 2396/15
901 01 Malacky
Slovenská republika

SK4911000000002623861068

Neváhajte nás kontaktovať
Fakturácia, Administratíva
Oddelenie disponentov

Disponent
Telefón
E-mail

Richard Bilko
+421 (0) 905 43 53 17

Scroll to Top