Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

Antidiskriminačná politika Smartpoint s.r.o.
Etický kódex pre dodávateľov Smartpoint s.r.o.
Etický kódex Smartpoint s.r.o.
Ochranná známka Smartpoint s.r.o.
Spoločenská zodpovednosť Smartpoint s.r.o.
Zásady dodržiavania zákonného postupu v konaní spoločnosti Smartpoint s.r.o.
Prevádzkový poriadok čerpacia stanica

Zaujali sme Vás?

Neváhajte nás kontaktovať
Kontaktné informácie

Názov firmy
IČO
IČ DPH

Sídlo firmy a
Fakturačná adresa,
prevádzka 

Číslo účtu v tvare IBAN

Smartpoint s.r.o.
43 938 680
SK 20 22 535735

Továrenská 2396/15
901 01 Malacky
Slovenská republika

SK4911000000002623861068

Neváhajte nás kontaktovať
Fakturácia, Administratíva
Oddelenie disponentov

Disponent
Telefón
E-mail

Richard Bilko
+421 (0) 905 43 53 17

Scroll to Top