GDPR

GDPR

Ochrana osobných údajov

Zásady OOÚ_Čl.13_pre zákazníkov_Smartpoint
Zásady OOÚ_Čl.13_Smartpoint

Zaujali sme Vás?

Neváhajte nás kontaktovať
Kontaktné informácie

Názov firmy
IČO
IČ DPH

Sídlo firmy a
Fakturačná adresa,
prevádzka 

Číslo účtu v tvare IBAN

Smartpoint s.r.o.
43 938 680
SK 20 22 535735

Továrenská 2396/15
901 01 Malacky
Slovenská republika

SK4911000000002623861068

Ekonomické oddelenie
Oddelenie disponentov

Disponent
Telefón
E-mail

Richard Bilko
+421 (0) 905 43 53 17

Scroll to Top